BAYRAKLI HİPERTANSİYON PREVALANS VE FARKINDALIK (KARHİP) ÇALIŞMASI

  • Hipertansiyon (HT) çağımızın en önemli sağlık sorunu olup mortalite ve morbidite nedenlerinin başında gelmektedir.
  • Türkiye’de de tüm ölümlerin yaklaşık %50’sinden kardiyovasküler hastalıklar ve %25’inden ise doğrudan hipertansiyon sorumludur.
  • Ülkemizde hipertansiyon sıklığını araştıran çalışmalar bölgesel veya daha geniş çapta olmak üzere 1960’lı yıllardan bu yana yapılmaktadır.

Bayraklı Hipertansiyon Prevalans ve Farkındalık (BAYHİP) Çalışması, kentsel alanda, gelir ve kültür seviyesi değişken bir popülasyonda ülke geneline göre hipertansiyon ile ilişkili demografik verilerde farklılık olup olmadığının ortaya konulması amacıyla planlanmıştır.

  • BAYHİP Çalışması, Hipertansiyonla Mücadele Derneği’nce planlanmış ve derneğin öz kaynakları kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
  • Saha çalışmaları Bayraklı Belediyesi Sağlık binasında ve evlerinde eğitilmiş personel tarafından yüz yüze anket uygulaması ve kan basıncı ölçümü analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın saha uygulamaları Mayıs 2014 – Mayıs 2016 tarihleri arasındaki iki yıllık sürede gerçekleştirilmiştir.


Çalışma Sonuçlarını Görmek İçin Tıklayınız