Framingham Risk Skorlaması

Cinsiyet 
Yaş (35-74 arası olmalıdır)
Total Kolesterol (mg/dL)
HDL Kolesterol  (mg/dL)
Kan Basıncı (mm Hg) En yüksek kategoriyi seçiniz.
Diyabet?
Sigara?
10 Yıllık Kardiyovasküler Risk: %
Aynı yaş ve cinsiyete göre Risk: %